Polityka Prywatności RODO

Polityka prywatności drukarni Eurograph (RODO)

 1. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanym RODO, informujemy, że ochrona danych osobowych w Drukarni Eurograph odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Wszyscy pracownicy Drukarnii Eurograph zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Drukarnia Eurograf S.C. Krzysztof Kostecki Paweł Kostecki, ul. Trakt Brzeski 2A 05-070 Sulejówek, NIP: 8222164539 , REGON: 140180769 , wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 3. Zbieramy następujące dane osobowe:

  Imię i nazwisko/nazwa firmy – podczas składania zamówienia klient jest proszony o podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, abyśmy mogli wysłać zamówienie oraz mieć możliwość kontaktu.

  Adres zamieszkania/siedziby – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego produktu.

  Nr telefonu – zdarza się, że dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub ustaleniu szczegółów zamówienia.

 4. Adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy potwierdzenie złożenia zamówienia, oraz kontaktujemy się w sprawach związanych z realizacją zamówienia.
  • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora drukarnii w celach technicznych.

  Cookies – Drukarnia Eurograph wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do indywidualnych potrzeb klienta. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Klient może wyłączyć obsługę Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

 5. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email biuro@eurograph.pl

 6. Każdy Klinet Drukarnii Eurograph ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszej usług.

 7. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (ul. Trakt Brzeski 2A 05-070 Sulejówek) lub elektronicznej (wiadomość email na adres biuro@eurograph.pl).

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług przez Drukarnię Eurograph na rzecz Klienta. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą lub zawierania umów sprzedaży.

Facebook
Facebook